גידולים

גידולים (מחלות כלי לימפה שומנית (כיליפרוזיים אפידמיולוגיה בספרות לא קיים מידע אפידמיולוגי לגבי מחלות של צינור החזה, של הציסטרנה כילי, ושל כלי הלימפה השומנית של המעיים, במיוחד כשמדובר בגרסאות דיספלסטיות מולדות שלהם. אלו הם מצבים די נדירים, אשר ברוב המקרים קיימים כבר...
scroll